In-Mediācija

In-Mediācija
In-Mediācija 2016-12-15T17:40:28+00:00

Integrētā mediācija Latvijā

Biedrība „Integrētā mediācija Latvijā” ir dibināta 2007.gada 10.augustā.

Biedrības vīzija ir sabiedrība, kas veiksmīgi spēj risināt konfliktus, kurā vienlīdzīgi tiek pārstāvētas visu pušu intereses, konfliktu risināšanas process ir humāns, taisnīgs un balstīts uz sadarbību.

Biedrības mērķis ir mediācijas attīstības veicināšana reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, integrējot to konfliktu risināšanas norisē institūcijās un organizācijās, kā arī profesionāļu darbībā un sabiedrībā kopumā.

Biedrības uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir: veicināt un attīstīt integrētās mediācijas ideju Latvijā kā mūsdienīgu un kvalitatīvu konfliktu risināšanas veidu, veicināt sadarbību starp profesionāļiem, organizācijām un institūcijām, noteikt un aizstāvēt integrētās mediācijas idejas un intereses, informēt un izglītot sabiedrību par integrētās mediācijas ideju un iespējām, popularizēt integrētās mediācijas veiksmīgo pieredzi, rīkot apmācības par mediāciju un tās integrācijas iespējām dažādu jomu darbībā, veikt pētījumus un aptaujas.

Biedrība dibināta ciešā sadarbībā ar Vācijas Integrētās Mediācijas biedrību (“Integrierte Mediation”). Sadarbība tiek plānota izglītības, kvalifikācijas celšanas, supervīziju, mediācijas pakalpojumu ieviešanas un labās prakses pārņemšanas jomā.

Biedrībā darbojas dažādu profesiju pārstāvji, arī praktizējoši mediatori, kuru interese ir integrēt mediācijas prasmes savā profesionālajā darbībā, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par mediāciju kā veiksmīgu konfliktu risināšanas iespēju.

Biedrība ir atvērta ikvienam un ikvienai. Nāc un piebiedrojies!

Kontaktpersonas:
Baiba Strupiša, valdes priekšsēdētāja
tālr. 29489151, e-pasts:  

Dace Beināre, valdes locekle
tālr. 29114448, e-pasts:

Rekvizīti:

Biedrība „Integrētā mediācija Latvijā”
Reģ. nr. 40008120542
Juridiskā adrese: „Puķulejas”, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, Latvija,
Konta nr. LV67HABA0551028815959, AS Swedbanka